Renata Kędziora - Prawnik

Kilka słów o mnie.

Renata Kędziora - radca prawny, doktor nauk prawnych oraz wykładowca wyższych uczelni.

Przez ostatnie kilkanaście lat prowadząca wykłady na takich uczeniach jak: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (obecnie Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych), Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, Europejska Uczelnia Społeczno Techniczna w Radomiu oraz na Wydziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.

Promotor oraz recenzent wielu prac magisterskich z zakresu prawa na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz EUST w Radomiu. Wykładowca na „Kursach przygotowujących na aplikacje prawnicze” prowadzonych dla absolwentów prawa WSEiPNM w Kielcach. Poza pracą na uczelni, zajmuje się także prowadzeniem szkoleń, między innymi z prawa pracy oraz procedury administracyjnej.

Autorka wielu publikacji zakresu prawa, w tym monografii „Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych”. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy oraz procesach o błąd w sztuce medycznej.

Prywatnie żona i matka dwóch córek. Od urodzenia mieszkanka pięknego, królewskiego miasta Sandomierza. Tatromaniak - najszczęśliwsza wysoko w górach. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę iberyjską i słuchać dobrej muzyki. Motto: czas poświęcony drugiemu człowiekowi nigdy nie jest czasem straconym. W życiu kieruje się prostą zasadą, że na szacunek zasługuje każdy człowiek bez względu na status społeczny czy wykształcenie.

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych "RODO" KLIKNIJ

Jestem autorem monografii „Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych”, licznych artykułów naukowych (wykaz poniżej) oraz współautorem podręczników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. W skład mojego dorobku wchodzą także publikacje pokonferencyjne. Najczęściej cytowaną z moich prac jest monografia pt. „Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych” wydana w 2009r. przez wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer, która wchodzi w zakres literatury przedmiotowej w programach nauczania na takich uniwersytetach jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, czy Śląski Uniwersytet Medyczny.

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie i podręczniki
1 Monografia - Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 r.

2 Rozdział III, IV [w:] L. Bielecki, P. Ruczkowski (red) „Postępowanie administracyjne”, Warszawa 2011.

3 Rozdział XV [w:] J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red) „Prawo administracyjne część szczegółowa” tom II, Warszawa 2011r.

Artykuły
1 Renata Maj, Renata Kędziora: Podstawy legalności czynności leczniczych w świetle ustawy o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996r., ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol.XLVII, Lublin 2000
2 Renata Kędziora: Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, Prokuratura i Prawo nr.7-8 Lipiec-Sierpień 2003r., Warszawa 2003

3 Renata Kędziora: Odpowiedzialność karna lekarza za przestępne nieudzielenie pomocy, Studia Iuridica Lublinensia, Tom VIII, 2006r.

1 Renata Kędziora: Legalność zabiegów kosmetycznych w polskim prawie karnym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej, Sandomierz 2009r.

2 Renata Kędziora: Przestępstwa z wykorzystaniem kart płatniczych - aspekty karnoprawne, Wyzwania w systemie bankowym w XXI w., Kielce 2009r.

3 Renata Kędziora: Rynek kart płatniczych w Polsce, Rozprawy z zakresu nauk prawnych, nr.1, Kielce 2010r.

4 Renata Kędziora: Prawne i kryminologiczne aspekty mobbingu, WSEiP, Konferencja z dnia 16.09.2010r., (w) „Prawo, społeczeństwo, jednostka”, Kielce 2010r.

5 Renata Kędziora: Recenzja książki Ewy M. Guzik-Makaruk: Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008, 2/2011

6 Renata Kędziora: Ustalenie momentu śmierci i jego konsekwencje prawno karne, Rozprawy z zakresu nauk prawnych, nr.2, Kielce 2010r.

7 Renata Kędziora: Kastracja chemiczna pedofilów w świetle nowelizacji art.95 a kodeksu karnego (w) „Pedofilia jako zagrożenie XXI wieku”, Kielce 2011r.

8 Renata Kędziora: Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym, Prokuratura i Prawo nr.12, 2011r.

9 Renata Kędziora, Paulina Ligęza: Status osoby współpracującej w pozarolniczej działalności gospodarczej w ujęciu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kodeksu pracy (w) "Prawo wobec wyzwań współczesności”, Kielce 2011r.
10 Renata Kędziora: Przestępstwo seksualnego wykorzystywania małoletniego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Stop pedofilii” Materiały pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kielce 2012r.
11 Renata Kędziora: Problematyka prawna dozwolonego ryzyka sportowego – Konferencja z 16 kwietnia 2012r. "Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012", KUL Lublin 2012
12 Renata Kędziora: Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 12 maja 2011r., sygn. II KK 97/11, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2011, Nr 7, poz. 63, str. 51; Prokuratura i Prawo, nr.2, 2013r.
13 Renata Kędziora: Penalizacja uporczywego nękania w świetle art. 190a k.k. – Konferencja z 12 września 2012 „Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI”, Kielce 2012 r.
14 Renata Kędziora: Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, Rozprawy z zakresu nauk prawnych, nr.3, Kielce 2012 r.
15 Renata Kędziora: Porozumienie stron jako narzędzie derekrutacji pracowników (w) „Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi”, Radom 2013 r.

Zadzwoń na numer 698 646 144 lub napisz na kancelaria@drkedziora.eu

Mając świadomość jak ważny jest państwa czas, proszę o telefoniczne, bądź mailowe ustalenie terminu spotkania. Kontakt