Zakres usług

Poniżej możesz zapoznać się z zakresem usług jakie świadczymy
Why choose Us?

Prawo Karne

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karno-skarbowego
 • Obrona w postępowaniu karnym
 • Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Reprezentowanie skazanych (przygotowywanie dokumentów dot. warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia kary
 • Obrona w sprawach o wykroczenia
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 • Sprawy o rozwód i separację
 • Podział majątku
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy o uregulowanie kontaktów i władzę rodzicielską
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie
Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • Sprawy spadkowe (dział spadku, stwierdzenie nabyci a spadku, zachowek)
 • Sprawy o roszczenia wynikające z umów (pozwy o zapłatę)
 • Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • Sprawy dotyczące własności (ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości)
 • Umowy cywilnoprawne
 • Analiza umów deweloperskich

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

 • Doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • Odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • Zażalenia na postanowienia administracyjne
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi i NSA
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
Prawo pracy

Prawo pracy

 • Porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • Odwołania od bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • Sprawy o odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • Odwołania od decyzji ZUS w sprawach emerytalno-rentowych
Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna

 • Doradztwo prawne, analiza dokumentów
 • Sporządzanie umów
 • Przygotowywanie pism procesowych
 • Reprezentacja przed sądem
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Windykacja należności

Zadzwoń na numer 698 646 144 lub napisz na kancelaria@drkedziora.eu

Mając świadomość jak ważny jest państwa czas, proszę o telefoniczne, bądź mailowe ustalenie terminu spotkania. Kontakt